Wykrywanie zagrożeń chemicznych - Rodzina produktów ChemPro

ChemProX – ręczny detektor skażeń chemicznych

ChemProX należy do nowej generacji detektorów służących do wykrywania zagrożeń chemicznych, zapewniając  pełną świadomość sytuacyjną podczas operacji wykonywanych  terenie. Rozwiązanie to jest wynikiem prac prowadzonych wspólnie ze specjalistami „First Responders”  i oparte na 30-letnim doświadczeniu firmy Environics.

ChemProX oprócz doskonałych parametrów detekcyjnych,  posiada intuicyjny interfejs użytkownika. Operatorzy urządzeń działający w grupach mają możliwość udostępniania informacji o lokalizacji i wykrywaniu BST i TŚP w czasie rzeczywistym między członkami zespołu i centrum dowodzenia, co  może być kluczowe dla pomyślnego wyniku zakończenia działania.

Dzięki możliwościom komunikacji bezprzewodowej możliwe jest stworzenie bezprzewodowej sieci detekcji, którą można rozbudować do 10 detektorów na grupę. Transmisja danych między grupą detektorów odbywa się za pomocą bezpiecznych danych radiowych, które są uzupełniane i rozszerzane przez połączenie WIFI.

Ponadto Detektor ChemProX oferuje podwójny tryb pracy tj.  użycia zarówno w przypadku rzeczywistych zagrożeń,  jak i symulowanych zagrożeń, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń szkoleniowych lub kosztownych symulatorów. Detektor ChemProX ma wbudowany tryb symulacji, umożliwiający korzystanie z różnego rodzaju realistycznych scenariuszy treningowych,  bez narażania użytkowników na niebezpieczeństwo.

ChemPro100i

ChemPro100i to ręczny wykrywacz służący do wykrywania i klasyfikacji bojowych środków trujących oraz wybranych toksycznych substancji przemysłowych.

ChemPro100i wykorzystuje szereg technologii detekcyjnych do wykrywania, klasyfikowania i pomiaru niebezpiecznych substancji chemicznych, umożliwiając jednoczesne wykrywanie najszerszej gamy zagrożeń. ChemPro100i to prawdziwie ortogonalny wykrywacz, oparty na technologii IMS z tzw. „otwartą pętlą” firmy Environics. Wydajność pracy urządzenia została ulepszona dzięki dodatkowym czujnikom, które zapewniają szerszy zakres wykrywalnych TSP oraz eliminację fałszywych alarmów.

ChemProDM

ChemProDM to niezawodny i szybki detektor do wykrywania bojowych środków chemicznych (BŚT) i toksycznych substancji przemysłowych (TIC), zaprojektowany specjalnie do pojazdów kołowych, gąsienicowych oraz obiektów morskich. Detektor chemiczny ChemProDM może być używany do dowolnych stałych zastosowań, w których lokalny interfejs użytkownika i wbudowany akumulator nie są potrzebne. Moduł detektora może być używany w połączeniu z jednostką zdalnego alarmowania  ChemPro lub zewnętrznym systemem komputerowym. Używając opcjonalnie modułu do wykrywania zagrożeń radiologicznych ChemPro (RDM), można rozbudować możliwości systemu o funkcję wykrywania promieniowania gamma i rentgenowskiego.

ChemProFXi

ChemProFXi został specjalnie zaprojektowany do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania środowiska.

To detektor służący do wykrywania niebezpiecznych gazów i oparów, który zamontowany na stałe  zapewnia ciągłą, 24-godzinną, 7-dniową ochronę stałej infrastruktury przed zagrożeniami związanymi z bojowymi środkami trującymi (BŚT) oraz i wybranymi toksycznymi substancjami przemysłowymi (TSP). Detektor ChemProFXi posiada wiodącą w branży czułość oraz eliminację fałszywych alarmów jednocześnie zapewniając minimalny zakres czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika, w odróżnieniu od detektorów oferowanych w swojej klasie.

KONTAKT – SPRZEDAŻ, ZAPYTANIA OFERTOWE, SERWIS:
Anna Makowska, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 664 129 534
e-mail: anna.makowska@ibkol.pl