Tarcze strzeleckie

Termalna tarcza strzelnicza

Strzeleckie tarcze termalne (figury termalne) służą do pozorowania celu, co wykorzystywane jest w szkoleniu żołnierzy podczas wykrywania i niszczenia celów w trakcie ćwiczeń taktycznych, strzelań szkolnych i bojowych. Figury termalne stosowane są głównie w warunkach nocnych przy użyciu kamer termowizyjnych zainstalowanych na sprzęcie bojowym strzelca. Tarcza strzelecka w tej postaci dostarczana jest jako integralna część figury bojowej lub w postaci nakładki grzewczej montowanej na istniejącą figurę bojową (wykorzystywaną przez użytkownika). Tarcze termalne opracowywane są pod względem wymiarów i wymagań w pełnej zgodności z Albumem Tarcz i Figur Bojowych, lub na indywidualne życzenie Klienta, w celu dokładnego dopasowania do wykorzystywanych przez Klienta tarcz strzeleckich. Opracowana przez nas strzelecka tarcza termalna umożliwia emisję promieniowania cieplnego w kierunku strzelającego (obserwatora). Oferowane przez nas tarcze strzeleckie charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • Współpracują ze wszystkimi rodzajami figur bojowych (tarcze: kontaktowe, metalowe, drewniane)
  • Charakteryzują się prostym systemem montażu oraz łatwością przy ewentualnej naprawie
  • Są elastyczne i wytrzymałe, w tym odporne na zagięcia, składanie oraz zewnętrzne warunki środowiskowe
  • Są zwartą, spójną konstrukcją, charakteryzującą się solidnością wykonania
  • Mają wysoką żywotność, która zależna jest od celności trafień (nawet do kilku tysięcy trafień)
  • Są w pełni bezpieczne, ze względu na zasilanie niskonapięciowe
  • Posiadają takie rozmieszczenie elementów grzewczych i sposób ich podłączenia do zasilania, aby w przypadku przerwania poszczególnych elementów w wyniku strzelań (np. elementu grzewczego lub przewodu połączeniowego), tarcza termalna nadal funkcjonowała i pozostawała rozpoznawalna w kamerze termowizyjnej.
KONTAKT – SPRZEDAŻ, ZAPYTANIA OFERTOWE:
Damian DRÓZD, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 664 129 539
e-mail: damian.drozd@ibkol.pl