Systemy bezzałogowe UAV

Bezzałogowy system powietrzny Schiebel CAMCOPTER® S-100

CAMCOPTER® S-100 jest bardzo elastycznym i całkowicie autonomiczny system BSP, który został sprawdzony na całym świecie w zadaniach rozpoznania i nadzoru zarówno w środowisku lądowym jak i morskich. S-100 jest kompaktowym śmigłowcem zdolnym pomieścić wiele różnych ładunków, dostosowanych do konkretnych wymagań. Ponieważ jest to system pionowego startu i lądowania, dlatego niepotrzebny jest sprzęt do jego startu i lądowania oraz specjalnie przygotowane miejsca startu. S-100 oferując dużą elastyczność zastosowania na odległych, wysuniętych bazach operacyjnych.

Platforma powietrzna CAMCOPTER® S-100 możne być zaprogramowana do lotu o autonomicznym profilu misji za pośrednictwem prostego point-and-click graficznego interfejsu użytkownika, lub może być kierowana ręcznie do waypointów w trakcie trwania operacji. Platforma powietrzna ma istotne redundancje w systemach krytycznych, takich jak redundantnych inercyjnych systemach nawigacyjnych i łącza komunikacyjne.

Jego zdolności lotu zostały potwierdzone przez władze Austriackiej Agencji Żeglugi Powietrznej AustroControl GmbH oraz Europejskej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). CAMCOPTER® S-100 jest użytkowany w prawie dwudziestu państwach zarówno przez klientów wojskowych i komercyjnych.

KONTAKT – SPRZEDAŻ, ZAPYTANIA OFERTOWE:
Zbigniew SZULC, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 602 461 705
e-mail: zibi.szulc@ibkol.pl


ul. Sejmikowa 8
04-602 Warszawa


Tel.: +48 22 853 57 53
Fax: +48 22 847 61 85
ibkol@ibkol.pl
www.ibkol.pl

© 2022 IBKOL Sp. z o.o.