Platformy szkoleniowe

Viewer Express

(dla urządzeń produkcji American Science & Engineering: ZBV-S, ZBV-C, Z-Portal)

Viewer Express to platforma szkoleniowa oparta o oprogramowanie dostarczane wraz ze skanerami produkowanymi przez Rapiscan Systems / American Science & Engineering. Służy do szkolenia nowych operatorów obsługujących urządzenie rentgenowskie, lub do doskonalenia dotychczas nabytych umiejętności. Może stanowić dodatkowe narzędzie służące do wymiany danych pomiędzy skanerami RTG, narzędzie do archiwizacji danych lub jako narzędzie szkoleniowe z bazą danych inspekcji uzyskanych podczas kontroli.
Platforma Viewer Express przede wszystkim pozwala na rozszerzanie umiejętności praktycznych związanych z procesem skanowania, analizą inspekcji, stosowaniem narzędzi do obróbki obrazów oraz doboru techniki stosowania narzędzi w celu właściwego rozpoznania obiektów na obrazie.
Personel pracujący z wykorzystaniem platformy Viewer Express ma możliwość bezpośredniego zapoznania się ze wszystkimi funkcjami skanerów rentgenowskich, w szczególności korzystając z możliwości używania inspekcji, które stanowiły wyniki pracy uzyskanej z użyciem danego rodzaju skanera.
Program Viewer Express jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami oprogramowania w dostarczonych mobilnych skanerach rentgenowskich typu ZBV-S oraz ZBV-C.

SimFox Container & Cargo

(dla urządzeń produkcji Rapiscan Systems, Smiths-Heimann oraz Nuctech)

SimFox Container to obecnie wiodące na świecie narzędzie w postaci symulatora dla skanowanych obiektów kontenerowych, stanowiące platformę szkoleniowo-testową dla działów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Platforma ta oferuje wiele cech stworzonych w celu zapewnienia operatorom skanerów RTG (do skanowania obiektów wielkogabarytowych) posiadanie najbardziej realistycznego i nowoczesnego narzędzia szkoleniowo-testowego, które symuluje pracę urządzenia RTG.
SimFox w wersji „Container” jest symulatorem dedykowanym dla każdego producenta urządzeń skanerów RTG. Obecna wersja platformy szkoleniowej symulatora uwzględnia oprogramowanie symulujące pracę skanerów produkowanych przez Rapiscan Systems, Smiths-Heimann oraz Nuctech.
Przy użyciu SimFox Container możliwe jest prowadzenie szkoleń dla trenerów, operatorów RTG (screenerów) oraz personelu odpowiedzialnego za wtórną kontrolę. Trenerzy mają dostęp do funkcji, które pozwalają na tworzenie własnych zawartości szkoleniowych, przypisywania do nich poszczególnych screenerów oraz monitorowania wyników ich pracy. Możliwe jest także wgrywanie do bazy danych obrazów rentgenowskich przedmiotów, bagaży lub kontenerów z ich własnych operacji skanowania (z własnych urządzeń RTG), oraz włączania otrzymanych obrazów do własnych baz obrazów i sesji szkoleniowych, sesji treningowych oraz całych kursów szkoleniowych dla nowych operatorów.

KONTAKT – SPRZEDAŻ, ZAPYTANIA OFERTOWE:
Przemysław SZCZERBIŃSKI, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 664 129 531
e-mail: przemyslaw.szczerbinski@ibkol.pl