POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie Klienta jest gwarancją sukcesu.

IBKOL Sp. z o.o. dążąc  do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie działalności prowadzonej na odpowiednim poziomie jakości, w  celu zapewnienia i umocnienia wiarygodności oraz zdobycia zaufania ciągle doskonali wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami: normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wymaganiami AQAP 2110:2016 oraz kryteriami WSK. Potwierdzeniem spełniania tych wymagań są posiadane certyfikaty wydane przez PCBC  – akredytowaną jednostkę certyfikującą.


ul. Sejmikowa 8
04-602 Warszawa


Tel.: +48 22 853 57 53
Fax: +48 22 847 61 85
ibkol@ibkol.pl
www.ibkol.pl

© 2022 IBKOL Sp. z o.o.