POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie Klienta jest gwarancją sukcesu.

IBKOL Sp. z o.o. dążąc  do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie działalności prowadzonej na odpowiednim poziomie jakości, w  celu zapewnienia i umocnienia wiarygodności oraz zdobycia zaufania ciągle doskonali wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami: normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wymaganiami AQAP 2110:2016 oraz kryteriami WSK. Potwierdzeniem spełniania tych wymagań są posiadane certyfikaty wydane przez PCBC  – akredytowaną jednostkę certyfikującą. IBKOL posiada świadectwo akredytacji dla systemu teleinformatycznego zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023 poz. 726).