POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie Klienta jest gwarancją sukcesu

IBCOL dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów ciągle doskonali wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami obowiązujących norm: Polityka jakości ISO, Certyfikat spełnienia kryteriów WSK oraz Certyfikat AQAP.


ul. Sejmikowa 8
04-602 Warszawa


Tel.: +48 22 853 57 53
Fax: +48 22 847 61 85
ibkol@ibkol.pl
www.ibkol.pl

© 2022 IBKOL Sp. z o.o.