Trenażery strzeleckie

Wideostrzelnica typu DPCS

DPCS jest interaktywnym systemem służącym do treningu dla strzelców, który umożliwia podnoszenie kwalifikacji w zakresie strzelania. Jego budowa, funkcje oraz możliwości przyszłej rozbudowy czynią go najbardziej uniwersalnym symulatorem strzeleckim. Pozwala on na treningi z użyciem broni palnej jak i „laserowej”. Dostępny w dwóch technologiach: optycznej i termalnej detekcji trafień. Wszechstronność systemu przejawia się możliwością używania i tworzenia własnych scenariuszy ćwiczeń różnego rodzaju, w tym m.in. statyczne, interaktywne (animowane 2D), filmowe, dynamiczne (VBS – 3D) oraz odgrywane na żywo (BlueBox). Dostępne są trzy podstawowe wersje konfiguracyjne systemu, które mogą być doposażone wg indywidualnych wymagań: wersja stacjonarna (rekomendowana), wersja mobilna i wersja do strzelnicy kontenerowej. System można zbudować w postaci wielu ekranów z możliwością rozbudowy do 12. ekranów, stanowiących ciągła, wspólną powierzchnię prowadzonych strzelań. Interfejs użytkownika umożliwia indywidualne sterowanie strzelnicą z możliwością uruchomienia do 3. różnych scenariuszy (tego samego, różnych typów) w tym samym czasie, na dowolnie ustalonej liczbie ekranów strzeleckich.

Kliknij na pole z obrazem (po prawej stronie ekranu) aby wyświetlić film przedstawiający system Wideostrzelnicy typu DPCS.

Interaktywny Trenażer Strzelecki – ITS

ITS to Interaktywny Trenażer Strzelecki, który powstał w oparciu o serce systemu DPCS. Oprogramowanie nie różni się zasadniczo od tego, znanego z Wideostrzelnicy typu DPCS.

Interaktywny Trenażer Strzelecki to system treningowy, który umożliwia podnoszenie kwalifikacji w zakresie strzelania. Jego budowa jest ograniczona do podstawowych komponentów, składających się na kompletne wyposażenie. System trenażera dostępny jest w dwóch technologiach: optycznej i termalnej detekcji trafień. Wszechstronność systemu przejawia się możliwością używania i tworzenia własnych scenariuszy ćwiczeń różnego rodzaju: statyczne, interaktywne oraz filmowe. Dostępne są dwie wersje konfiguracyjne systemu: wersja stacjonarna oraz wersja przestawna (mobilna lub dedykowana do zastosowań w strzelnicach kontenerowych). System przystosowany jest do pracy z pojedynczym ekranem strzeleckim, bez możliwości rozbudowy do wersji wieloekranowej. W standardowej wersji, system dostarczany jest z blisko 200. różnymi scenariuszami zawartymi w bazie danych, dostępnymi dla użytkownika do ćwiczeń strzeleckich. Ponadto interfejs użytkownika pozwala na samodzielną modyfikację istniejących scenariuszy, lub tworzenie zupełnie nowych scenariuszy.

KONTAKT – SPRZEDAŻ, ZAPYTANIA OFERTOWE:
Przemysław SZCZERBIŃSKI, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 664 129 531
e-mail: przemyslaw.szczerbinski@ibkol.pl

KONTAKT – SERWIS, ZAPYTANIA OFERTOWE:
Damian DRÓZD, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 664 129 539
e-mail: damian.drozd@ibkol.pl