Oferta produktów dla DWOT - Maj 2023

Dot. oferty MOS-NG dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Niniejszy materiał został stworzony na potrzeby pisma z dnia 29 maja 2023r. i przedstawia katalog produktów oferty IBKOL Sp. z o.o. Proszę kliknąć poniższe łącze, aby wyświetlić Prezentację Produktową IBKOL.

Uwaga: niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie na potrzeby DWOT. Dostęp ograniczony czasowo i wyłącznie dla wskazanego Odbiorcy. Proszę nie udostępniać materiałów podmiotom trzecim bez pisemnej zgody IBKOL Sp. z o.o.