Oświetlenie specjalistyczne NVG platform powietrznych, lądowych i morskich

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do użycia NVG dla:

Samolotów transportowych

Samolotów

Śmigłowców

Bezzałogowych pojazdów powietrznych

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do użycia NVG dla:

Pojazdów wojskowych

Kontenerów

Pojazdów bojowych

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do użycia NVG dla:

Okrętów nawodnych

Okrętów podwodnych

KONTAKT – SPRZEDAŻ, ZAPYTANIA OFERTOWE:
Zbigniew SZULC, tel.: 22 853 57 53, tel. kom.: +48 602 461 705
e-mail: zibi.szulc@ibcol.pl